Change date of the visit
Individual Medical Practice
specialist urologist, surgeon; sexology

Ochrona prywatności

1. Informacja o ochronie danych osobowych.

Każda osoba rejestrująca się w serwisie urolog-poznan.pl wyraża zgodę na gromadzenie i przetwarzanie dobrowolnie i świadomie podanych danych osobowych. Administratorem danych osobowych udostępnionych przez użytkownika jest Indywidualna Specjalistyczna Praktyka Lekarska – Roland Dadej z siedzibą w Poznaniu przy Os. Rzeczypospolitej 6. Indywidualna Specjalistyczna Praktyka Lekarska – Roland Dadej zapewnia użytkownikom realizację uprawnień wynikających z ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o Ochronie Danych Osobowych (Dz.U. nr 133, pozycja 883), w szczególności prawo do: wglądu, aktualizacji i usunięcia danych (w każdym czasie istnieje możliwość uzupełnienia, zmiany lub usunięcia danych z systemu) oraz wniesienia sprzeciwu w przypadkach określonych w ustawie. Indywidualna Specjalistyczna Praktyka Lekarska – Roland Dadej zbiera i gromadzi dane jedynie na potrzeby Indywidualnej Specjalistycznej Praktyki Lekarskiej – Roland Dadej. Indywidualna Specjalistyczna Praktyka Lekarska – Roland Dadej przetwarza dane osobowe w sposób zgodny z obowiązującymi przepisami prawa a w szczególności dotyczącymi odpowiedniego zabezpieczenia danych.

Dane o użytkownikach nie będą przekazywane osobom trzecim

Indywidualna Specjalistyczna Praktyka Lekarska – Roland Dadej przetwarza dane osobowe wyłącznie w zakresie niezbędnym do nawiązania, zmiany, rozwiązania współpracy oraz prawidłowej realizacji usług świadczonych drogą elektroniczną wyłącznie w celu zapewnienia prawidłowego funkcjonowania serwisu urolog-poznan.pl Dane osobowe Użytkowników są przechowywane w bazie danych, w której zastosowano środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych zgodne z wymaganiami określonymi w przepisach o ochronie danych osobowych, w tym rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz warunków technicznych i organizacyjnych, jakim powinny odpowiadać urządzenia i systemy informatyczne służące do przetwarzania danych osobowych (Dz. U. Nr 100, poz. 1024) oraz wytycznymi Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych. Dostęp do bazy mają jedynie osoby, posiadający specjalne upoważnienia nadane przez Indywidualną Specjalistyczną Praktykę Lekarską- Roland Dadej (administratora danych).

2. Kwestie techniczne.

Informacje zawarte w logach systemowych (np. adres IP użytkownika) wykorzystywane są przez Indywidualną Specjalistyczną Praktykę Lekarską – Roland Dadej w celach technicznych, do zbierania ogólnych, statystycznych informacji. Niektóre obszary serwisu mogą wykorzystywać pliki „cookie” w celu zbierania ogólnych, statystycznych informacji o korzystaniu przez użytkownika z serwisu urolog-poznan.pl, w tym w jego częściach - rejestracji terminów wizyt lub formularza kontaktowego, oraz do dostarczania usług i treści dostosowanych do indywidualnych potrzeb i zainteresowań użytkownika.

Pliki „cookie” to informacje przekazywane przez przeglądarkę internetową i przechowywane na lokalnym dysku twardym użytkownika serwisu. Służą one identyfikacji przeglądarki użytkownika podczas korzystania z serwisu. Pliki „cookie” nie zawierają żadnych danych osobowych.

Użytkownik serwisu może dobrowolnie dokonać zmiany ustawień przeglądarki internetowej w zakresie obsługi plików „cookie”, w tym zablokować obsługę tych plików. Wszelkie informacje na temat obsługi plików „cookie” oraz możliwość zmiany ustawień znajdują się w ustawieniach przeglądarki internetowej. Wyłączenie obsługi plików „cookie” w przeglądarce może spowodować utrudnienia lub uniemożliwić korzystanie z usług serwisu.

3. Informacja handlowa.

Indywidualna Specjalistyczna Praktyka Lekarska – Roland Dadej zastrzega sobie prawo do wysyłania użytkownikom maili i/lub wiadomości tekstowych sms na temat realizacji rejestracji wizyty oraz przypominających o nadchodzącym terminie wizyty

Każda osoba rejestrująca się w serwisie wyraża zgodę na otrzymywanie wiadomości o tym charakterze. Treści o charakterze informacji handlowej mogą być też dołączane do wiadomości wychodzących z konta systemowego. Osoba rejestrująca wizytę lub zamieszczająca treści w formularzu kontaktowym wyraża jednocześnie świadomą zgodę na otrzymanie informacji mailowej i/lub wiadomości tekstowej na podany adres e-mail i/lub numer telefonu kontaktowego a także informacji przypominającej o nadchodzącym terminie wizyty.

W formularzu kontaktowym w polu „treść” oraz w formularzu rejestracyjnym w polu „uwagi” zabronione jest opisywanie swojego stanu zdrowia - pole to służy wyłącznie do przekazania informacji technicznych dotyczących rezerwacji terminu lub uzgodnienia wizyty.

4. Utworzenie, utrzymanie, skasowanie konta w serwisie.

Indywidualna Specjalistyczna Praktyka Lekarska – Roland Dadej. dąży do zapewnienia jak najwyższego bezpieczeństwa swoim użytkownikom i do stworzenia im w pełni profesjonalnego serwisu ułatwiającego rejestrację wizyty. W formularzu rejestracyjnym urolog-poznan.pl wskazane jest podanie następujących swoich danych: imienia, nazwiska, adresu poczty elektronicznej i/lub numeru telefonu kontaktowego. Dane te są natychmiast i trwale usuwane z terminem zaplanowanej wizyty.

5. Odsyłacze do innych stron internetowych

Indywidualna Specjalistyczna Praktyka Lekarska – Roland Dadej nie odpowiada za politykę ochrony prywatności stosowaną przez właścicieli lub administratorów serwisów, do których przekierowują odsyłacze (linki) zamieszczane w urolog-poznan.pl. Zachęcamy do zapoznania się z treściami oświadczeń o ochronie prywatności umieszczonych na stronach gromadzących dane osobowe.

6. Wyłączenie odpowiedzialności:

Indywidualna Specjalistyczna Praktyka Lekarska – Roland Dadej nie ponosi odpowiedzialności z tytułu udostępnienia danych osobowych przetwarzanych w ramach świadczenia usługi on-line osobom nieuprawnionym, jeśli udostępnienie to nastąpiło w wyniku:

a) działań użytkownika, w szczególności podania osobom trzecim danych dostępowych lub utraty danych dostępowych

b) zdarzeń mających miejsce poza siecią teleinformatyczną Indywidualnej Specjalistycznej Praktyki Lekarskiej – Roland Dadej, to jest w szczególności w ogólnodostępnej sieci teleinformatycznej (np. w związku z przechwyceniem danych) oraz na urządzeniu dostępowym użytkownika (np. w związku z kradzieżą danych z tego urządzenia),

c) siły wyższej, przez którą rozumie się każdą okoliczność niezależną od Indywidualnej Specjalistycznej Praktyki Lekarskiej – Roland Dadej pochodzenia naturalnego lub związanego z działalnością ludzką, która powoduje skutki w postaci uszkodzenia lub zniszczenia w całości lub części systemu teleinformatycznego lub jego urządzeń, o ile okoliczności są tego rodzaju, że nawet przy zachowaniu należytej staranności skutkom tych zdarzeń nie można było zapobiec.

Niezależnie od wyłączenia odpowiedzialności Indywidualnej Specjalistycznej Praktyki Lekarskiej – Roland Dadej w razie otrzymania informacji o zaistnieniu lub zagrożeniu zaistnienia sytuacji, w której z danymi użytkownika zapoznał się podmiot nieuprawniony, Indywidualna Specjalistyczna Praktyka Lekarska – Roland Dadej podejmie wszelkie dostępne działania w celu ograniczenia skutków powyższego zdarzenia (w szczególności poprzez zablokowanie dostępu do danych użytkownika przy użyciu dotychczasowych danych dostępowych).

6. Kontakt z obsługą serwisu.

Wszelkie pytania i wątpliwości dotyczące Regulaminu, Polityki Ochrony Prywatności oraz korzystania z serwisu prosimy kierować na adres urologia@vp.pl

Contact form

Name and surname: E-mail address: Contents:
Change date of the visit

Make an appointment:

Click on date to book a visit